EXCELLENCE IS NEVER AN ACCIDENT

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Η υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και η άριστη εξυπηρέτηση αποτελούν την βάση της Novum Delta. Η εταιρεία Novum Delta δεν είναι απλά μια εμπορική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών και σχεδιασμού. Μία πολύ ιδιαίτερη εταιρική φιλοσοφία και κοινές αξίες διέπουν τις καθημερινές μας δραστηριότητες. Οι συνεργασίες μας χαρακτηρίζονται από υπευθυνότητα, σεβασμό και ειλικρίνεια και δεν αποτελούν κενές λέξεις, αλλά πραγματικές καθημερινές αρχές μας.

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τα κτήρια που σχεδιάζει η Novum Delta χαρακτηρίζονται από μινιμαλισμό και προσαρμόζονται στις ανάγκες του εκάστοτε αναδόχου. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την υποκείμενη αισθητική, τον απόλυτο λειτουργισμό για την εκμετάλλευση κάθε διαθέσιμου χώρου, την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και εν τέλει την δημιουργία κτηρίων με προστιθέμενη αξία τα οποία παραμένουν αναλλοίωτα στον χρόνο και προκαλούν χαμόγελα στους διαμένοντες αλλά και στους περαστικούς. Χαμόγελα του απορρέουν από την εντυπωσιακή αισθητική με τον συνδυασμό απλών και σύνθετων γεωμετρικών μορφών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Novum Delta δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και κατασκευής. Ο αρχικός σχεδιασμός εμβαθύνει στην αντισεισμική θωράκιση του κτηρίου συνυπολογίζοντας το υπέδαφος για την δημιουργία κατάλληλων πέδιλων και στην συνέχεια στην δημιουργία σκελετού από οπλισμένο σκυρόδεμα με πιστοποιημένο χάλυβα. Στο εργοτάξιο τηρούνται αυστηρά μέτρα ασφαλείας με στόχο την διασφάλιση των εργαζόμενων αλλά και τον παρακείμενων πολιτών.

Μετά το πέρας των κατασκευών παραδίδεται στους αναδόχους ένα κτήριο με όλους τους αυτοματισμούς ασφαλείας όπως ενεργή και παθητική πυρανίχνευση και πυροπροστασία, κλειστό κύκλωμα CCTV με καταγραφικό, συναγερμός με ζώνες και απομακρυσμένη λειτουργία, αυτοματισμούς θέρμανσης & ψύξης, ΖΝΧ κλπ.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & CO2

Τα κτήρια στις πόλεις, είτε πρόκειται για κατοικίες είτε για γραφειακούς χώρους, διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό το περιβάλλον στο οποίο διαμένουμε. Το φαινόμενο της αστικής θερμονησίδας είναι πλέον πιο ορατό από ποτέ και εκτός από την αυξημένη θερμοκρασία στο κέντρο των πόλεων παρατηρείται σημαντική αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Στο πλαίσιο αυτό η Novum Delta με ιδιαίτερη ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος και με στόχο την μειωμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζει μεταξύ άλλων τα εξής :

Με στόχο το Zero-Carbon Housing η εταιρεία μας μελετά την θέση και τον προσανατολισμό του κτηρίου για την εκμετάλλευση του Νότου, την κατάλληλη μόνωση σε επίπεδο κατασκευής και χρήσης θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων και ενεργειακών υαλοπινάκων, την επίτευξη αεροστεγανότητας, τον κατάλληλο εξαερισμό του κτηρίου με συστήματα ανάκτησης θερμότητας, χρήση Η/Θ συμβάλλοντας συνολικά στην δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος διαβίωσης και μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας.

Οικολογια Εξυπνα Σπιτια

QUALITY DOSSIER

Με την υλοποίηση κάθε νέας κατασκευής η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει έναν φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα νομικού περιεχομένου και πιστοποιήσεων κατασκευής καθώς και τεχνικές αποτυπώσεις των Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με σχέδια και φωτογραφίες. Ουσιαστικά αποτελεί το εγχειρίδιο (manual) χρήσης και συντήρησης του κτηρίου, το οποίο επιβεβαιώνει την ποιότητα κατασκευής με σεβασμό προς τους ιδιοκτήτες.