ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η κατασκευή κτηρίων προϋποθέτει τον λεπτομερή αρχικό σχεδιασμό και αποτελεί σύνθετο και απαιτητικό έργο. Έπειτα από την έκδοση των αδειών, ορίζονται ο οικονομικός προϋπολογισμός και χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του έργου. Η θέσπιση quality standards για τις διαδικασίες κατασκευής και διαχείρισης αποβλήτων καθώς και για τα υλικά που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν συμβάλουν στην αρτιότητα του τελικού αποτελέσματος. Η καθημερινή και συνεχής επίβλεψη από μηχανικούς της εταιρείας μας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των κατασκευών της Novum Delta.