ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η Novum Delta σχεδιάζει τα κτήρια της με βιοκλιματική αρχιτεκτονική για την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης με την χρήση παθητικών συστημάτων δροσισμού & θέρμανσης. Οι ιδιότητες των υλικών δόμησης και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός καθορίζονται από το μικροκλίμα της εκάστοτε περιοχής και αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές. H εταιρεία εκπονεί μελέτες Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και κατασκευής με στόχο την Μηδενική κατανάλωση ενέργειας (Zero-Energy Building).

Η Novum Delta αναλαμβάνει έργα ‘turn-key projects’ για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων εκπονώντας όλη την διαδικασία αδειοδότησης και εγκατάστασης. Αναλυτικά περιγράφονται κατηγορίες Φ/Β συστημάτων:

Φωτοβολταικα συστηματα