ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Η εταιρεία Novum Delta αναλαμβάνει την έκδοση αδειών οικοδόμησης μικρής ή πλήρους κλίμακας καθώς και άδειες λειτουργίας καταστημάτων ή τεχνικών επαγγελμάτων. Αναφέρονται ενδεικτικά: