Ανακαίνιση Σπιτιού

Η ανακαίνιση ενός κτηρίου αναβαθμίζει σημαντικά το χώρο διαβίωσης με στόχο την δημιουργία ευχάριστου περιβάλλοντος και διασφαλίζει την αξία της ακίνητης περιουσίας. Το έργο της ανακαίνισης χαρακτηρίζεται απαιτητικό και η υλοποίηση του προϋποθέτει καλό προγραμματισμό και εμπειρία. Η ανακαίνιση κρίνεται απαραίτητη σε περιπτώσεις παλαιών κτηρίων που δεν συντηρούνταν για έτη καθώς η διάβρωση τους λόγω εξωγενών και εσωγενών παραγόντων επηρεάζει την στατικότητα τους και εν δυνάμει την ύπαρξή τους.

Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ανακαίνισης εκτιμάται η κατάσταση του φέροντος οργανισμού του κτηρίου και κατόπιν καθορίζεται ποια στοιχεία της τοιχοποιίας δύναται να καθαιρεθούν. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα αρχιτεκτονικά σχέδια δεν μπορούν να αποτυπωθούν στην πραγματικότητα εξαιτίας κωλυμάτων πρωταρχικής σημασίας. Η ενίσχυση της στατικότητας του κτηρίου, έπειτα από στατική μελέτη και εφόσον κρίνεται απαραίτητη, γίνεται είτε με την δημιουργία νέων κολόνων που πλαισιώνουν τον ήδη υπάρχοντα σκελετό, είτε με κατάλληλους δοκούς χάλυβα θερμής έλασης. Η δημιουργία χώρων απόλυτου λειτουργισμού και σωστής εκμετάλλευσης της διαθέσιμης επιφάνειας ορίζονται από τα αρχιτεκτονικά σχέδια σε μια ανάδρομη επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες ώστε τα θέλω να γίνουν πράξη. Σε αυτή την φάση γίνεται η επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και ο τελικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται με ακρίβεια.

Ο οικονομικός προϋπολογισμός της ανακαίνισης εξαρτάται από την έκταση της καθώς και αν πρόκειται για ιδιοχρησία ή εκμετάλλευση. Σε περίπτωση διαμερισμάτων που προορίζονται για βραχυπρόθεσμη μίσθωση συνήθως επιλέγεται η χρήση σχετικά υποδεέστερων υλικών και επιφανειών για γρήγορη απόσβεση και άμεση παραγωγή εισοδήματος αλλά και λόγω αβεβαιότητας με την νομοθεσία σχετικά με τέτοιου είδους εκμετάλλευση.

Εικόνα 2: Μελέτη εφαρμογής

Η έναρξη των εργασιών ξεκινά με την αποξήλωση παλαιών κουφωμάτων, τοιχοποιίας, επένδυσης δαπέδου κλπ και κατόπιν διαμορφώνεται η εσωτερική διαμερισμάτωση. Σε αυτό το στάδιο το κτήριο θωρακίζεται θερμομονωτικά και υγρομονωτικά με στόχο την αντοχή στον χρόνο και την ενεργειακή αναβάθμιση. Έπειτα εγκαθίσταται η νέα υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση με όλες τις απαραίτητες παροχές, αναμονές και αυτοματισμούς. Η παλαιότητα των κτηρίων προδίδεται από τα μπάνια, τις κουζίνες και τις ντουλάπες και γι’ αυτό προτιμάται η χρήση υλικών με διαχρονική αξία όπως το μέταλλο, το γυαλί και η φυσική ξυλεία. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στα πράσινα στοιχεία με την εκμετάλλευση των ‘παραμελημένων’ κήπων δημιουργώντας χώρους συνάθροισης και ηρεμίας.

Η διάρκεια των εργασιών εξαρτάται από το μέγεθος τους αλλά ένας μέσος χρόνος ανακαίνισης σπιτιού κυμαίνεται από 60 – 90 ημέρες. Τα ακίνητα που μας περιβάλουν δικαιούνται την φροντίδα μας και πλέον η τεχνολογία και το επίπεδο των υλικών επιτάσσουν την αναβάθμισή τους.

Δαμίγος Νίκος
Principal Engineer – Novum Delta


Η εταιρεία Novum Delta παρέχει ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες ανακαίνισης της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου καθώς αναλαμβάνει και την έκδοση απαιτούμενων αδειών. Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@novumdelta.gr ή στο 2102204255.