Κατασκευή Καταστημάτων Εστίασης

Η μελέτη και κατασκευή οποιουδήποτε καταστήματος εστίασης ξεκινά από τον έλεγχο της αδειοδότησης ή γνωστοποίησης στην εκάστοτε περιφέρεια ή δημοτική αρχή. Ελέγχεται το ακίνητο ως προς την χρήση γης και υποβάλλονται προσχέδια σχετικά με την χωροθέτηση του εφόσον απαιτείται. Στα προαπαιτούμενα συγκαταλέγονται η συγκατάθεση των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας κατά πλειοψηφία, ο χώρος να είναι κυρίας χρήσεως καθώς και να πληρούνται τα ελάχιστα τ.μ. και το ύψος για την διαμόρφωση της απαιτούμενης διαμερισμάτωσης. Στα καταστήματα εστίασης περιλαμβάνονται οι καφετέριες, εστιατόρια, Snack bar, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία κ.α. Σε ορισμένες κατηγορίες καταστημάτων απαιτείται η έκδοση περισσότερων από μία αδειών όπως πχ στα αρτοποιεία που πωλούν καφέ και σαλάτες όπου εκτός από την άδεια αρτοποιείου απαιτείται και άδεια μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος.

Εφόσον η αδειοδότηση ή γνωστοποίηση δύναται να επιτραπεί για τον συγκεκριμένο χώρο ξεκινά η διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που αποτελεί απαρχή οποιασδήποτε κατασκευαστικής εργασίας. Τα καταστήματα εστίασης σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με γνώμονα το HACCP και της ασφάλειας τροφίμων. Αυτό προυποθέτει αρκετές παραμέτρους που πρέπει να προυπολογιστούν από τα αρχικά στάδια σχεδίασης και μετέπειτα θα καθορίσουν την τελική κατασκευή. Προτείνεται ο σχεδιασμός να αποτελείται από 3 στάδια ώστε να αντικριστούν τα ‘θέλω’ του επιχειρηματία/ιδιοκτήτη. Στο πρώτο στάδιο περιλαμβάνεται η διερεύνηση της καλύτερης χωροθέτησης και λειτουργισμού του χώρου και καθορίζεται το ύφος και η υλικότητα με εικόνες αναφοράς (moodboards). Στο δεύτερο στάδιο αναλύεται περαιτέρω ο σχεδιασμός και διαμορφώνονται τα 3D σχέδια & τα φωτορεαλιστικά. 

Τέλος ολοκληρώνεται με την μελέτη εφαρμογής όπου παραδίδονται αναλυτικά σχέδια με όλες τις κατασκευές ανά κατηγορία συνεργείου, ηλεκτρολογικά σχέδια με σημεία παροχών και εγκαταστάσεων ρεύματος και φωτισμού, αναπτύγματα χώρων και κατόψεις/ανόψεις σε κλίμακα. Ένας αρχιτεκτονικός σχεδιασμός στόχο έχει να δώσει ξεκάθαρη εικόνα του τελικού αποτελέσματος και να αναλυθούν όλες οι παράμετροι κατασκευής τεχνικής και μηχανολογικής φύσεως σε συνεργασία με τον επιβλέποντα μηχανικό. Η επιλογή του κατάλληλου ύφους ,ο χρωματισμός φωτισμού, ο κλιματισμός και εξαερισμός, η διαρρύθμιση και χωροθέτηση αποτελούν θεμέλιους λίθους για την ανάπτυξη και ευημερία του καταστήματος.

Η κατασκευή του καταστήματος , προς αποφυγήν δυνητικών καθυστερήσεων, επιλέγεται να ξεκινά παράλληλα με το τελικό αρχιτεκτονικό στάδιο. Αρχικά εγκαθίστανται οι νέες ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις καθώς και η νέα διαμερισμάτωση. Ειδικές κατασκευές (ταμπέλες, ξυλουργικά κλπ) που απαιτούν περισσότερο χρόνο υλοποίησης έχουν παραγγελθεί και κατασκευαστεί από τις πρώιμες φάσεις του έργου και περιμένουν την τελική τοποθέτηση τους. Πατώματα, σιδηρουργικές εργασίες, προεγκατάσταση κλιματισμού/εξαερισμού, ελαιοχρωματισμοί ολοκληρώνουν την κατασκευή και ακολουθούν οι διακοσμητικές πινελιές, τραπεζοκαθίσματα, φινιρίσματα και τελικά κουμπώματα. Η αδειοδότηση ολοκληρώνει το πολύπλευρο έργο του καταστήματος και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη.


Η πληθώρα των καταστημάτων εστίασης και ο υψηλός ανταγωνισμός επιβάλλει την δημιουργία καλαίσθητων χώρων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή με στόχο να μετατρέψει την επίσκεψη σε εμπειρία.                                           

Η εταιρεία Novum Delta αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, αδειοδότηση και κατασκευή καταστημάτων εστίασης με σύγχρονες λύσεις και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την λειτουργία τους. Για πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@novumdelta.gr ή στο 2102204255.